internetbanker - banktjänster - bankräntor - svenska banker - internetbanker - bank tjänster - bankr äntor - svenska banker - internet banker - banktjänster - bank räntor - svenska banker

shopcenter
banker banker banker banker banker banker

Banker
banker

möbler hem trädgård

SHOPCENTER OM BANKER

 

Okänd svensk blir
storägare i rysk bank


En okänd svensk har blivit storägare i en av Rysslands största banker, MDM Bank, med en balansomslutning på över 55 miljarder kronor.

Det hela har sin upprinnelse i nyheten strax före jul om två ryska affärsmän som går skilda vägar. Sergei Popov och Andreij Melnitjenko har under en period ägt både MDM Bank och en industrigrupp ihop, den sistnämnda med Rysslands största kolbolag Suek och Eurokhim, ett större agrokemiföretag.

I en uppgörelse, offentliggjord i ett pressmeddelande den 18 december, enades de båda om att Andreij Melnitjenko blir helägare till industridelen, medan Sergei Popov tar hand om banken. I samband med affären offentliggjordes också att den 40-årige svensken Martin Andersson köper 10 procent av aktierna i MDM bank.

Martin Andersson sitter i bankens rådgivande styrelse sedan ett år tillbaka, men stiger i och med affären upp i bankens absoluta topp, som partner till Sergei Popov som äger de resterande 90 procenten.

även om den har en bit kvar till de svenska storbankerna, är MDM ingen liten aktör. MDM grundades 1993 och är i dag en bred bank med både privat- och företagskunder, dock är inriktningen huvudsakligen mot företagssektorn och investment banking-verksamhet.

 

 

''Perfekt miljö för nordiska banker'


Goldman Sachs anser att de nordiska bankerna har ett gyllene läge just nu och drar upp riktkurserna med 3-5 procent för samtliga banker. Favoriten i sektorn är dock SEB.

Goldman Sachs anser att fjärde kvartalet 2006 och starten på 2007 innebär en nära perfekt miljö för de nordiska bankerna. Räntorna och aktieindex fortsätter uppåt, tillväxten i företags- och hushållsutlåningen är fortsatt stark, aktieomsättningen hög och fusioner och samgåenden slår nya rekord. Det framgår av en analys daterad den 19 januari.

 

De nordiska bankerna har stigit i snitt 7,5 procent de senaste tre månaderna, vilket är bättre än FTSE Bank-index som ökat 5 procent. Goldman Sachs höjer, baserat på starka fundamenta, sina målkurser för nordiska banker med 3-5 procent och vinstprognoserna för 2007 och 2008 med 3-7 procent.

Målkursen höjs för Danske Bank till 267 danska kronor (255), höjs för DnB NOR till 86 norska kronor (82), höjs för Nordea till 101 kronor (97), höjs för SEB till 260 kronor (248), höjs för Handelsbanken till 210 kronor (201) och höjs för Swedbank till 259 kronor (252).

 

 

Världens största bank skapas i Japan

TokyoTT-Reuters 2005-02-19 [03:00]

Mitsubishi Tokyo Financial Group ( MTFG ), Japans näst största bank , lägger ett bud värt 29 miljarder på den mindre konkurrenten UFJ. Går affären igenom bildas världens största bank .

MTFG lägger budet i konkurrens med Sumitomo Mitsui Financial Group ( SMFG ). Men MTFG och UFJ kom redan för ett halvår sedan överens om att de skulle gå samman.
    Sumitomo Mitsui , som är Japans tredje största bank , har erbjudit 35 miljarder dollar för aktierna i UFJ, men Mitsubishi Tokyos bud anses ändå ha en större chans att lyckas. En viktig faktor är att UFJ:s ledning föredrar MTFG , som ses som en starkare part .
   Om affären lyckas får Mitsubishi Tokyos aktieägare en aktie i den sammanslagna banken , som ska heta Mitsubishi UFJ Financial Group, för varje MTFG - aktie , medan UFJ:s aktieägare får 0,62 aktier för varje UFJ- aktie .
   En fusion mellan Mitsubishi Tokyo och UFJ skulle skapa världens största bank med tillgångar på 1 890 miljarder dollar . Därmed passeras både amerikanska Citigroup och japanska Mitzuho Financial Group.
   Den hittills största bankaffären i Japan är samgåendet mellan Sakura Bank och Sumitomo Bank 2000 Sumitomo Mitsui bildades.
    Mitsubishi Tokyo och UFJ vill nå årliga kostnadsbesparingar från 2008 /09, delvis genom att minska antalet anställda med cirka 6 000. Den nya bankkoncernen planerar också att minska antalet inhemska bankkontor med 270 och antalet kontor i utlandet med 30.
   Fusionen är tänkt att ske den 1 oktober.

 

 

Länsförsäkringar Bank har mest nöjda kunder

STOCKHOLMTT 2005-10-04 [03:00]

Bland storbankerna är fortfarande Handelsbankens kunder mest nöjda.
Men räknar man in alla banker får Länsförsäkringar Bank högst betyg .


Det visar årets granskning av bankmarknaden som Svenskt Kvalitetsindex , SKI, gjort.
   Enligt SKI har bankkunderna blivit alltmer nöjda med bankerna , medan företagskunderna ger ungefär samma betyg till sin bank som de gjorde i förra årets undersökning.
   Topprankade Handelsbanken , som haft förstaplatsen sedan SKI började sina undersökningar 1989 , höjer sin förtroendesiffra i år från 71,1 till 72,7.
   
    Knaprar in
   Men tvåan Föreningssparbanken , FSB , har förbättrat sin kundnöjdhetssiffra mer, från 66,8 till 69,2. Liksom trean SEB och fyran Nordea .
   Men de verkligt nöjda kunderna har Danske Bank , Sparbankerna, Sparbanken Finn , Länsförsäkringar Bank , Skandiabanken och Ica Banken . Här landar betyget på kundnöjdhet på från 71,7 till 76 enligt SKI.
   Kvinnorna är fortsatt mer nöjda med sin bank än männen och ju äldre kunderna är desto nöjdare är de med sin bank .
   Men alla kunder är inte nöjda. Nästan var femte kund anser sig ha haft anledning att klaga på sin bank och två av tre kunder som anser sig ha haft anledning att klaga har också gjort det.

 

 

Ny yrkesutbildning för bank- och försäkringsjobb

SUNDSVALL (ST) 2006-11-20 03:00

Från och med höstterminen 2007 kan Sundsvall få en ny kvalificerad yrkesutbildning på 1,5 år med inriktning mot bank , pension och försäkring .


Förra veckan lämnades ansökan in till myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning . Orsaken är att det finns stora behov av rätt utbildad personal inom dessa tre områden i Sundsvall .
   - Enligt uppskattningar som gjorts jobbar det cirka 2 000 personer inom dessa tre branscher i Sundvall och området expanderar . Dessutom är det många 40-talister som går i pension de kommande åren, säger Helena Westerlund .
   Och en utbildning som branschen själv får vara med och påverka ska ge önskad kompetens .
   - I dag kan det vara 500 sökande till en handläggartjänst på ett försäkringsbolag och ingen kan stava till försäkring .
    Helena Westerlund tror att det här kan vara en bra möjlighet för exempelvis arbetslösa civilekonomer att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden .
   - Det blir 25 platser och vi har ansökt om att få köra utbildningen i fyra år.
   Sista ansökningsdag för KY-utbildningar var den 15 november. Bland de 372 ansökningarna kom elva från olika aktörer i Sundsvall .

 

 

De svenska kortavgifterna är ingen ursäkt för stora kontantflöden

Nu måste bankerna och handeln gemensamt minska omfattningen av kontanthandeln. Fokus måste ligga på att minimera de stora riskerna och kostnaderna med kontanthanteringen - inte på kortavgifterna som i Sverige är mycket måttliga. I till exempel Tyskland är avgifterna tre gånger så höga. Det skriver Bankföreningens VD Ulla Lundquist och dess ordförande Jan Lidén på Dagens Industris debattsida den 18 november.  

Hanteringen av kontanter innebär avsevärda risker för den enskilde. Därför måste kontantuttagen i automater och kontantköp i butiker minska. Så länge stora mängder kontanter är i omlopp i samhället kommer risken för rån att bestå med fara för liv och hälsa. De allt grövre rånen av värdetransporter visar att den organiserade brottligheten inte skyr några medel. Därmed skapas också risk för sammanbrott i en viktig del av samhällets finansiella infrastruktur. 

Här måste handeln och bankerna, som hanterar stora betalningsflöden, ta ett gemensamt ansvar. 

De svenska bankerna har länge pekat på fördelarna med kortbetalningar, både för kunder och handel. Men i stället för en debatt om riskerna med kontanthanteringen, har vi råkat in i diskussioner om priser och avgifter på korttjänster. Det är naturligtvis viktigt att ur ett konsumentperspektiv jämföra priserna för olika finansiella tjänster, liksom det är viktigt för handlarna att försöka minska sina kostnader för hanteringen av betalningar. Avgifterna är förstås inte oväsentliga. Men de kan knappast förklara den relativt sett låga kortanvändningen i Sverige. 

FöreningsSpar banken  
FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Förenings-Sparbankens produkter och tjänster distribueras via ca 550 egna bankkontor i Sverige samt fristående sparbanker och delägda banker. Inom sparande och placeringar är banken marknadsledare när det gäller hushållsinlåning, fondsparande, samt individuellt pensionssparande. Banken är näst störst inom bolån och fastighetsmäkleri. På företagsmarknaden har banken en andel om 20-30% när det gäller inlåning, leasing och avbetalningsfinansiering.
Nordea bank  
Nordea är Nordea-koncernens bank i Sverige. Nordea erbjuder ett brett utbud av bank- och finanstjänster till privatpersoner, företag, institutioner och offentlig sektor. Banken har en ledande ställning i Sverige på flera produktområden både avseende teknisk utveckling och volymer. Nordea är Sveriges mest tillgängliga bank genom ett eget rikstäckande kontorsnät, Postens omkring 1 000 kontor, landets största telefonbank, banktjänster via Internet och alltmer utvecklade former av självservice.
SEB bank  
SEB är en europeisk finanskoncern för företag och privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. SEB:s mål är att vara ett naturligt val för finansiellt aktiva privatpersoner med goda ekonomiska möjligheter - i hela Europa. SEB skall också vara en attraktiv partner för internationellt verksamma företag och tillväxtföretag med nordisk bas samt finansiella institutioner i Europa.
Skandia Banken  
SkandiaBanken startade i oktober 1994 och var en av de första renodlade telefonbankerna. SkandiaBanken har under åren utvecklats till en Internetbank och erbjuder nu alla sina tjänster över Internet. SkandiaBanken finns sedan år 2000 i Norge och sedan år 2001 även i Danmark. SkandiaBanken erbjuder kvalificerad personlig rådgivning för privat- och företagskunder med behov av sparande och trygghet. Genom att leda utvecklingen av ny teknik vill SkandiaBanken upplevas som den bästa banken för nordiska kunder med behov av finansiella råd och lösningar.
Ikano banken
Ikanobanken slog upp dörrarna 1995 och ägs av IKEA och IKANO (familjen Ingvar Kamprad). Ikanobanken har bara ett bankkontor. Eftersom Ikanobanken har en liten organisation och saknar kostsamma bankpalats kan de erbjuda dig bättre priser, bättre räntor och bättre villkor än många andra banker. Men de ställer också en del krav på dig. Bland annat att du med hjälp av Internet eller din telefon sköter mycket av dina bankärenden själv.
Postgirot Bank  
Postgirot Bank AB är ett helägt dotterbolag till Posten AB. Verksamheten som bank startade den 1 mars 1994 i samband med bolagisering av Posten. Varunamnet Postgirot används synonymt med det juridiska namnet Postgirot Bank AB. Postgirot Bank är ledande bank på den svenska betalnings-marknaden. Nästan alla svenska företag, organisationer och privatpersoner har en affärsrelation med Postgirot Bank via postgirokonton eller med Postgirot Banks samverkande banker. Postgirot Banks kundbas omfattar cirka 425 000 företag, föreningar och andra organisationer samt cirka 915 000 privatpersoner.
Handels banken  
Hos Handelsbanken hittar du allt för din privata ekonomi och företagets ekonomi såsom traditionella banktjänster och specialiserade tjänster inom områden som pension och försäkring, fonder, finansbolagsfinansiering samt bostadsfinansiering. Handelsbanken har ca 455 kontor i Sverige.
Stadshypotek Bank  
Stadshypotek Bank AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Stads-hypotek Bank erbjuder ett begränsat urval standardiserade och paketerade bank- och försäkringstjänster som ger ett högt värde för pengarna genom att de är enkla att förstå, ansluta sig till och använda sig av. Tjänsterna hos Stadshypotek Bank har en enkel och tydlig prissättning.
Kaupthing Bank  
Kaupthing Bank, är en bank som bedriver finansiell verksamhet med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kaupthing Bank erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster. aktiehandel, kapitalförvaltning och iInvestment banking kompletteras med traditionella banktjänster och vänder sig till dig med höga krav på service och rådgivning. Ett av deras mål är att lägga ned tid och resurser på att lära känna sina kunder och deras behov. På så sätt kan de erbjuda personlig service, aktiv rådgivning och stabil förvaltning.
Danske Bank  
Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden, med ett komplett erbjudande såväl till privatpersoner som till de största internationella företagen. Danske Bank kombinerar den stora bankens resurser med den mindre bankens personliga service. Lokalt är de ett nätverk av provinsbanker med egna banknamn och internationellt är de en av Nordens största finanskoncerner med ett globalt kontaktnät.
antikviteter antikhandlare

hittar du inte det du söker? prova och sök nedan:
Google

 
banker
 
LÄGG TILL EN WEBBSHOP GRATIS | ANNONSERA PÅ SHOPCENTER | KONTAKTA OSS | KLAGOMÅL | VILLKOR | START SIDAN