Bilskrotar bilskrotar bilskrot tyska bilskrotar bilskrotar göteborg bilskrotar stockholm auktoriserade bilskrotar bilskrotar skåne bilskrotar i tyskland bilskrotar

shopcenter webbhotell
auktioner auktioner auktioner auktioner auktioner auktioner

Bilskrotar
auktioner

möbler hem trädgård

SHOPCENTER OM BILSKROTAR


En av fyra bilskrotar i Ludvika är godkänd


Nya föreskrifterna ska medverka till att omhändertagandet av skrotbilar sker på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt. Förste miljö- och hälsoskyddsinspektör Göran Eriksson, Ludvika, säger att det bland annat är platsen för lagringen av obehandlade bilar, med kravet på tät yta med ordnat avlopp till oljeavskiljare, som kommer att kosta stora pengar och mycket arbete att uppfylla för Grangärde bildemontering, Motor-Ola i Gonäs samt Hökfallets bilskrot. - Endast Grangärde bildemontering har sedan förutsättningar med uppvärmd verkstadslokal att dränera fordonenvätskor även vinterid, vilket nya myndighetskraven kräver. Förvaltningschef Bror Wallin, Ludvika, sade i en spontan kommentar innan han gick till miljö- och hälsoskyddsnämnden igår att en normal bilskrot kommer inte att klara nya föreskrifterna utan "enorma insatser". - Det är bara att hoppas att en eller flera bilskrotningsfirmor mäktar med att uppfylla kraven så Västerbergslagsborna kan bli av med sina skrotbilar inom rimliga avstånd i framtiden. Så skrotbilarna inte bara lämnas på parkeringar eller ännu sämre hamnar i skogen. Demia godkända Demia bildemontering räknas i myndighetsögon som bilskrotningsföretag, även om de är knutna till Volvo-Renault och märkets försäkringsbolag. Demias är godkända. Det är övriga tre allmänna yrkesmässiga omhändertagandefirmor av skrotbilar som befinner sig i huvudbry: ° Grangärde bildemontering har vid genomgång befunnits ha avgränsat område klart, dränering och demonteringsarbete genomförs i uppvärmd verkstadslokal med anslutning till oljeavskiljare, de flesta lager utan anmärkningar och är på gång med certifieringsarbete. Senast till utgången av 2003 måste lagring av obehandlade bilar i Grangärde ordnas på tätare yta än dagens spruckna asfalt med ordnat avlopp till oljeavskiljare. Tillgodose kravet att obehandlade bilar behandlas inom tre månader. Tillse att lagring av ämnen ska vara under tak på avloppslöst tätt underlag och oljeavskiljaren ska förses med avstängningsmöjlighet. Direkt på mark ° Motor-Ola i Gonäs lagrar obehandlade bilar utomhus på mark. Dränering på bilens vätskor och demontering genomförs utomhus på betongplatta under tak med centrumbrunn. Kvicksilverkomponenter omhändertas inte. Oljeavskiljare saknas. Till utgången av 2003 måste hela området avgränsat och lagring av obehandlade bilar ordnas på tät yta med avlopp till oljeavskiljare. Behandling av skrotbilar med tömning av vätskor ska ordnas så att det även kan ske vintertid. Lager för demonterade reservdelar och behållare för kvicksilverprodukter ordnas. Lagring av ämnen ska ske under tak på tätt underlag. Oljeavskiljare även till demonteringsplatsen. Avspärrning ordnas mot område där bilar staplas. Skötsel- och driftsinstruktioner samt dokumentation ska fixas. Demontering utomhus ° Hökfallets bilskrot vid Ulriksberg har inte avgränsat område, lagring av obehandlade bilar genomförs utomhus på mark. Dränering och demontering sker utomhus på betongplatta. Oljeavskiljare saknas. Lager för demonterade reservdelar finns delvis. Klarar inte att behandla bilar inom tre månader. Till utgången av 2003 ska följande uppfyllas för fortsatt tillstånd om skrotbilsverksamhet: lagring av obehandlade bilar ordnas på tät yta med ordnat avlopp till oljeavskiljare. Dränering och behandling av skrotbilar ordnas så arbetat kan fortgå även vintertid och all lagring ordnas bättre. Oljeavskiljare även till demonteringsplatsen. Ordna skötsel och driftsinstruktioner samt dokumentation.

Årets företagare ett självklart val

Det är tradition att varje kommun delar ut en utmärkelse till företagare en gång om året. Hedemora gjorde det under Daldansen i lördags. Mats Harrysson som äger Hedemora bildemontering är glad åt att ha fått priset, men vet ännu inte vad det kommer att innebära för hans företag. - Det känns inte alls, jag har inte fått något sånt här förut, säger han. Men Mats Harrysson hoppas på att det kommer att göra reklam för företaget. Inget tvivel Det är Hedemora Näringsliv AB, kommunen, Företagarna, Hedemora industrigrupp och köpmännen som avgör vem som blir årets företagare. Det brukar vara dispyter om vem som ska bli Årets företagare, men den här gången rådde det ingen tvivel om saken. - Det brukar vara svårt att utse någon, men den här gången hade vi bara en enda kandidat, säger Christer Elfving. Och anledningen var också given. - Det här är bästa valet och det ligger helt i linje med kommunens vision om att vara en eko-kommun, säger Hedemoras kommunalråd Gun Drugge, c. Hon säger också att det visar att det lönar sig att vara miljömässig. Men det är inte bara de premisserna de gått på när de utsett Mats Harrysson till årets företagare. Det handlar också om att de vågar ta risker och ligga ett steg före i branschen. År 1989 behövde försäkringsbolaget, som då ägde Hedemora bildemontering hjälp och tillfrågade Mats Harrysson. Bildemonteringen var då nedläggningshotad. - Men jag såg till att den överlevde, säger han. Först blev han delägare och sedan köpte han hela företaget själv. Det som skiljer Hedemora bildemontering från andra bilskrotar är att de plockar så många delar från bilen som möjligt och har de på hyllor inne i lokalerna. Dessutom sker mycket av deras försäljning via internet, där det klart och tydligt står vilka delar som finns. - Det är ju så att folk vill ha sina delar snabbt och på andra ställen måste handlaren ofta gå ut och titta vilka bildelar som finns, säger Mats Harrysson. Miljön i centrum Kvantitet, kvalitet och miljö står i centrum för Mats Harryssons tänkande. Hans fru Maritha Harrysson är en drivande kraft i företaget och hon sköter bland annat bokföring. Att arbetsuppgifterna görs snabbt och ordentligt är viktigt för henne. - Vi har ökat vår omsättning varje år sedan jag tog över, säger Mats Harrysson. De planerar att vidareförädla skrot och det kan innebära tjugo nya jobb. Att vidareförädla skrot innebär att det smälts ner och återanvänds. - Det är miljövänligt och så sparar man in på transporter, säger han. Kommunalrådet Gun Drugge säger att Hedemora bildemontering ska ses som en föregångare för andra företag. - De vågar ta risker och ligga ett steg före i branschen, säger hon.

 

Bilskrotar kan få miljöbelöningSundsvalls kommuns miljöäpple kan i år gå till en bilskrot.
   Både Sundsvalls bildemontering i Fillan vid Alnöbron och Svartviks bildemontering är nominerade till utmärkelsen liksom NCC Roads AB. Bilskrotarna har investerat i dräneringsanläggningar och förbättrat ordningen på sina anläggningar. NCC Roads har nominerats för sin metod att återvinna sopsand från gatorna och blanda den i asfalt.
   Miljöäpplet delas ut årligen av miljönämnden i Sundsvall.

 

Att skrota bilar - jobb för en detektiv

Det blåser en frisk sydlig vind när Pejl hälsar på hos Botkyrka Bilskrot. Inne på området, som omgärdas av ett staket av korrugerad plåt, virvlar damm från marken och tar sig in i ögon och näsa.
Håkan Rosén som är utbildad bilmekaniker och jobbar här som bilskrotare sedan 16 år, verkar oberörd av dammet.
- Det är värre när det regnar och blaskar, säger han.
Här står inte bilar på rad. Här står de på hög. De tornar upp sig som färggranna plåtberg i vingliga rader. Håkan Rosén säger att han lärt sig var tyngden ligger i olika bilar och att han därför vet hur han ska göra när han placerar dem ovanpå varandra. Kunder tar han emot på sitt kontor, en barack som är utrustad med kunddisk, dator och bildelar som ligger på golvet, på disken och står längs väggarna. Telefonen som han bär med sig i blåstället när han är ute tycks ringa ständigt.
- Det är mycket att göra här, säger Håkan Rosén, och berättar att han för tillfället jobbar själv på skroten och att han skrotar runt 800 bilar om året.

 

Bilskrotar hotas av skrotad premie

Nästa år försvinner med största sannolikhet skrotningspremien, det vill säga den summa som betalas ut när en bil skrotas. Det här gör framtiden mycket oviss för bilskrotarna. [11 december 2006 kl 06.24]
- Det rör sig om mellan två och två och en halv miljon kronor varje år som vi blir av med. Då måste vi titta över om vi måste permittera eller höja våra priser, säger Patric Bjurhovd, som ansvarar för 25 anställda på Harrys bilskrot i Malmö.
Diskussionen kring skrotpremierna har pågått länge, och skrotfirmorna har fått höra att reglerna skulle ändras från 1 januari nästa år. Då får producenterna ansvar för att bilarna ska återvinnas miljövänligt.
Ännu är emellertid ingen proposition lagd om att avskaffa skrotpremierna, och Vägverket menar att ett riksdagsbeslut därför inte hinner träda i kraft förrän tidigast nästa sommar. Skrotfirmorna lever därför i ovisshet om hur förutsättningarna kommer att se ut nästa år.
- Innerst inne hoppas vi att den nya regeringen ska inse att det är ett ganska bra system vi har i Sverige och behålla skrotpremien, säger Patric Bjurhovd.

 

Bilskrotar kan vara miljöfarliga

Runt om i Halland finns ett hundratal befintliga eller nedlagda skrotfirmor där olika giftiga eller miljöfarliga ämnen kan ha läckt ut i marken. Länsstyrelsen har nu inventerat ett 20-tal bilskrotar och funnit att åtta av dem innebär en stor risk för människor eller miljö.
Men några konkreta undersökningar av vad som finns i marken har inte gjorts, uppger Andreas Nilsson Askman som arbetat med inventeringen.
- Detta är en riskbedömning där man bara gjort en arkiv- och intervjuundersökning, säger han.
Bland de åtta skrotfirmor som bedöms som mest riskabla ur miljösynpunkt finns både nedlagda och nu verksamma företag. Miljöreglerna har ju skärpts på senare tid vilket innebär att riskerna med gamla verksamheter är störst.
- Det handlar om oljor, drivmedel och bly från batterier, säger Andreas Nilsson Askman.
Inventeringen av skrotfirmor ingår i en större kartläggning av förorenade markområdet som Naturvårdsverket finansierar, av till exempel bensinstationer, garverier och impregneringsanläggningar.
Olika branscher har klassats på en farlighetsskala och där hamnar inte bilskrotarna bland de värsta.

 
 
 
 
antikviteter antikhandlare

hittar du inte det du söker? prova och sök nedan:
Google

 
auktioner
 
LÄGG TILL EN WEBBSHOP GRATIS | ANNONSERA PÅ SHOPCENTER | KONTAKTA OSS | KLAGOMÅL | VILLKOR | START SIDAN