Bygg rädgard bygg max skanska bygg jm bygg bygg olle bygg stockholm bulltofta bygg bygg ole bygg i tra norra tra bygg bygg varuhus bejer bygg silvan bygg bygg själv

shopcenter webbhotell
auktioner auktioner auktioner auktioner auktioner auktioner

Bygg
auktioner

möbler hem trädgård


SHOPCENTER OM BYGG

  Kommunen kräver vite av byggfirma
Uppsala kommun kommer att kräva vite av Mauritz Bygg, om inte den underentreprenör från Lund som anlitats vid ombyggnaden av Nannaskolan betalar in sin skatteskuld.
Det beslutade Uppsala kommuns fastighetskontor på fredagen. Det blir i så fall första gången kommunen utnyttjar den kontraktsklausul som ger rätt att utdöma vite mot en huvudentreprenör som anlitar företag som inte betalar in skatter och avgifter för sina anställda.
- Vi kommer att informera huvudentreprenören Mauritz Bygg om det under eftermiddagen. Klausulen har vi infört ganska nyligen i samarbete med skatteverket. Den finns med i kontrakten för varje stor arbetsplats, som skolbygget i Stenhagen, ombyggnaden av Fyrisskolan och här vid Nannaskolan, säger Thomas Thunblom, projektledare vid Uppsala kommuns fastighetskontor.

Miljonskuld
Under fredagen gick fastighetskontoret igenom de kompletterande handlingar som kommit från skatteverket. De visar att byggbolaget från Lund ännu inte betalt sin skatteskuld på nära en miljon kronor. Det handlar om arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatt som vuxit sedan 2005. Betalar inte bolaget så krävs Mauritz Bygg på ett vite motsvarande de skatter och avgifter som skulle ha betalats för de arbeten som hittills utförts vid skolan.
- Hur mycket det rör sig om vet jag inte. Mauritz Bygg får i sin tur kräva företaget i Lund på pengarna. Det är inte olagligt att ha en skatteskuld, men i och med att man inte betalar den så kräver vi ut vitet, säger Thomas Thunblom.

Osund konkurrens
Syftet är att säkerställa att skattepengar går till seriösa entreprenörer. Samtidigt medverkar kommunen till att få bort företag som skapar osund konkurrens i byggsektorn.
- På stora byggarbetsplatser deltar en mängd underentreprenörer och leverantörer så det kan vara svårt att kontrollera alla, det är vi medvetna om. Samtidigt sköter de allra flesta sina åtaganden, säger Thomas Thunblom.

 

  Kvarteret Segerdal ändras
Bygg- och miljönämnden sade på senaste mötet ja till att förvaltningen inleder ett arbete tillsammans med fastighetsägarna som går ut på att ändra detaljplanen för centrumkvarteret Segerdal.
Bygg- och miljönämnden sade på senaste mötet ja till att förvaltningen inleder ett arbete tillsammans med fastighetsägarna som går ut på att ändra detaljplanen för centrumkvarteret Segerdal.
En knäckfråga i det arbetet är att undersöka behovet av parkeringsplatser i centrum.
UNT har tidigare skrivit om ärendena och förvaltningens uppgift blir nu att harmoniera och sammanfoga olika intressen i en reviderad detaljplan.
I underlaget till bygg- och miljönämnden framför förvaltningen fem tunga frågeställningar att ta hänsyn till: behov av ett samlande torg i kvarteret, allmänna parkeringsplatser, vilka funktioner kvarteret bör ha, utseende och estetik samt bullerdämpande åtgärder.

 

  Viktigt att söka bygglov i god tid
Ska du bygga om eller bygga till? Då gäller det att hålla isär begrepp som förhandsbesked, bygg­lov och bygganmälan.
För en lekman är det inte alltid självklart när det behövs bygglov eller inte. Efter att bygglagstiftningen reformerades för drygt 15 år sedan har det blivit vanligt att kommunernas byggnadsnämnder tolkat liknande ärenden på olika sätt.
- Det förekommer lokala avvikelser som inte har stöd i plan- och bygg­lagen, vilket är ett problem, säger Lars Brask, jurist på Boverket.
Generellt gäller att alla måste söka bygg­lov vid nybyggnation, tillbyggnader eller väsentligt ändrad användning för hela eller delar av en byggnad. Det krävs även bygg­lov för att sätta upp murar eller plank samt bygga parkeringsplats eller upplag. Det finns dock flera undantag från de generella kraven. Hit hör till exempel friggebodar, upp till 1,8 meter höga plank och murar kring en uteplats.

Generöst på landet
För fastigheter i ett område utanför detaljplan och samlad bebyggelse, alltså ute på landet, är reglerna mer generösa. Här får man utan bygg­lov göra mindre tillbyggnader samt bygga mindre uthus eller fristående komplementbyggnader. Samma sak gäller högre murar och plank i omedelbar anslutning till byggnaden. Däremot krävs grannarnas godkännande om man bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannen inte godkänner tillbyggnaden kan byggnadsnämnden avgöra frågan i en så kallad lovprövning.
Oavsett var fastigheten ligger rekommenderar Lars Brask alla att ta kontakt med kommunen redan på planeringsstadiet. Det kostar inget att fråga om vilka åtgärder som kräver bygglov eller inte.
- Var så tydlig som möjligt från början, det underlättar senare i processen. Börja med att ta kontakt med den som sköter byggloven på kommunen. Då kan du få en tidig indikation på om projektet är genomförbart eller inte. Om fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område finns det ofta klara riktlinjer om tillåtna ytor och höjder. Detaljplanen är en offentlig handling och består av en karta samt en skriftlig beskrivning av vad som får byggas inom området.
- Glöm heller inte att informera grannarna. Även om de inte har någon vetorätt går de flesta bygglovs­ärenden igenom betydligt snabbare om grannarna godkänner projektet. Har de invändningar kan det ta betydligt längre tid innan bygglovet är klart.

 

  Mur utan bygglov kostade tusenlappar
En mur som är över 50 centimeter kräver bygglov. Det har företaget Villor i Alsike AB fått lära sig den hårda vägen. Företaget har på byggt en 1,5 meter hög stödmur i Vrå utan att först ha klart med bygglov.
Inte i enlighet med plan- och bygglagen tyckte bygg- och miljönämnden och beslutade om att ta ut en bygglovsavgift två gånger större än normaltaxan: 2 120 kronor.
Normalt ska byggnadsavgiften multipliceras fyra gånger när åtgärder, som kräver bygglov, utförts.
Men bygg- och miljönämnden bedömer överträdelsen som ringa. Nu har byggherren sökt lov och rekommendationen är att bygglovet beviljas i efterhand.

 
 
 
 
antikviteter antikhandlare

hittar du inte det du söker? prova och sök nedan:
Google

 
auktioner
 
LÄGG TILL EN WEBBSHOP GRATIS | ANNONSERA PÅ SHOPCENTER | KONTAKTA OSS | KLAGOMÅL | VILLKOR | START SIDAN