Nordea Finans Alkuun Nordea Finans Nordea Finans Våra internationella samarbetspartners står till din tjänst Nordeas finansbolag Nordea Finans Nordea Finans är Finlands ledande finansbolag som erbjuder individuell service och ställer erfarna finansexperter till ditt förfogande. För företag Vårt mål är att erbjuda våra företagskunder sådan service som stöder kundernas affärsverksamhet och förbättrar deras konkurrensförmåga. Vi har specialiserat oss på leasing- och avbetalningsfinansiering, finansiering av fordringar samt företagskort. Vårt produkt- och tjänstesortiment kompletteras av mervärdestjänster som har planerats så att de stöder våra kunders försäljning och administrativa funktioner. För privatpersoner Vårt mål är att erbjuda privatpersoner sådana tjänster som är lätta att använda och som man kan ha nytta av i olika situationer. Vi har specialiserat oss på konsumentkrediter och kreditkort samt bilfinansiering. Kundorienterat samarbete Vi erbjuder dig Finlands mångsidigaste utbud av finansieringstjänster. Våra tjänster kan fås direkt hos Nordea Finans, hos våra säljarsamarbetspartners eller på Nordeas kontor.

shopcenter webbhotell
finans finans finans finans finans finans

Finans
finans

möbler hem trädgård

SHOPCENTER OM

FINANSER

Medalj för stabila

finanser

Göran Persson i Stjärnhov höll tack- och avskedsföreställning i riksdagen i går. Det blev inte mycket politik i årets första partiledardebatt.

 

; Festföremålet själv var på strålande humör trots en nyopererad höft. Göran Persson får ett speciellt ansiktsuttryck när han blir smickrad. Han gör sitt bästa för att se litet klädsamt blyg och generad ut men belåtenheten skiner igenom: Visst är jag värd dessa vackra ord, tycks han säga.

Tio och ett halvt år som statsminister är en prestation - inte tu tal om annat. I dagens Europa har han blott en överman, Luxemburgs Jean-Claude Juncker. I sitt anförande summerade Göran Persson sina insatser - han hade varit en "fast väktare av de offentliga finanserna", hans övriga prioriteringar hade gällt
sysselsättningen och den hållbara utvecklingen, det "gröna folkhemmet".

Med viss vemodsblandad förtjusning kunde den avgående s-ledaren konstatera att dagens stora fråga är klimatet och omställningen från oljeberoendet till andra energislag. Anade vi där en liten längtan att fortsätta i den politiska hetluften?

 

 

Åldrande befolkning hot mot EU-ländernas finanser

BRYSSEL. EU:s åldrande befolkning är en tickande bomb. Om inte regeringarna gör om pensionssystemen och får fler att arbeta längre upp i åldrarna kommer EU:s genomsnittliga statsskuld att vara 200 procent av BNP år 2050.

 

Den gamla världen, kallar amerikaner ibland den europeiska kontinenten. Och de kanske har rätt på fler sätt än de anar. För andelen gamla i EU håller på att bli alarmerande många.

Det föds för få barn, folk arbetar inte tillräckligt länge, pensionssystemen är inte robusta och budgetarna är för svaga.

Allt detta frestar på finanser och välfärdssystem och utgör en demografiskt tickande bomb för EU. Åldrande, färre barn och masspensioneringar av stora barnkullar samt att vi lever längre leder till omöjliga påfrestningar för finanserna. Nu är det bråttom att något görs, annars väntar katastrofala följder har EU-kommissionen varnat.

- Om inte de flesta av medlemsstaterna gör något för att desarmera pensionsbomben, kommer den att brisera i händerna på våra barn och barnbarn, sade EU:s kommissionär för ekonomiska frågor Joaquin Almunia för några veckor sedan när EU presenterade flera rapporter om hur alarmerande läget är.

 

 

Allt starkare statsfinanser

Den goda konjunkturen gör att i stort sett allt pekar åt rätt håll i statens finanser .

Budgetöverskottet blir 14 miljarder kronor och marginalen till utgiftstaket blir det största på många år. Det räknar Ekonomistyrningsverket ( ESV ) med i sin senaste prognos.
Enligt ESV :s generaldirektör och chef Yvonne Gustafsson bidrar den starka konjunkturen till årets budgetöverskott på flera olika sätt:
"Hushållens ekonomi stärks av reallöneökningar, det förbättrade läget på arbetsmarknaden , börsuppgång och stigande fastighetspriser . Detta gör att skatteintäkterna får en skjuts uppåt. Även skatteintäkterna från bolagsvinster fortsätter att stiga från en redan hög nivå", skriver Gustafsson i en kommentar till verkets prognos.
Det beräknade budgetsaldot är närmare 23 miljarder kronor bättre än vad regeringen räknade med i budgetpropositionen i oktober.

Plus i budgeten
Styrkan i statsfinanserna syns också eftersom budgeten visar på ett plus även om man rensar för engångseffekter. Förra året drogs budgetsaldot upp av engångseffekter på närmare 24 miljarder.
I år väntas engångseffekterna gå åt andra hållet så att det underliggande budgetsaldot till och med är några miljarder kronor större än det faktiska. Senast det underliggande budgetsaldot låg på plus var 2001 .
Marginalen till utgiftstaket beräknas bli 11 miljarder kronor, det största sedan 1997 , trots att regeringen har bestämt att gårdsstöd och djurbidrag till jordbruket på 6 miljarder kronor ska betalas ut före årsskiftet. Den förra regeringen brukade använda sig av stödet till jordbruket för att klara utgiftstaket genom att flytta utbetalningarna till andra sidan årsskiftet.
I stort sett samtliga utgifter under utgiftstaket har blivit något lägre än vad ESV räknade med i sin föregående prognos. Utgifterna för både ohälsa och arbetsmarknad minskar för första gången på mycket länge.

 

 

Banker och livbolag klarar sämre tider

STOCKHOLM TT 2006-10-14 03:00

Bankernas och livbolagens finanser är starka och står pall för sämre tider.
Men Finansinspektionen (FI) ser risker med den fortsatt snabba ökningen av bolån .


Det skriver FI i rapporten Finanssektorns stabilitet, som överlämnades till regeringen på fredagen.
   Utlåningen av bolån har de senaste åren ökat kraftigt och det kan på sikt bli ett bekymmer för många låntagare.
   - Det är under goda tider som risker byggs upp och som senare kan leda till problem. Vi pekar främst på utvecklingen på den svenska bolånemarknaden och de svenska bankernas utlåning till de baltiska länderna , säger Martin Blåvarg , chefekonom på FI till TT.
   - Vi tycker att bankerna har en bra riskhantering på bolånemarknaden, men det sker en fortsatt stark tillväxt . Vi har främst tittat på de ökade belåningsgraderna och längre amorteringstider och det är tecken på högre riskuppbyggnad.
   I Baltikum har utlåningen till företag och privatpersoner ökat kraftigt de senaste åren.
   - Det rör sig om tvåsiffriga tillväxttal och det finns en risk för att optimismen blir för stor i Baltikum , säger Martin Blåvarg .
   Livbolagens finanser har det senaste året gynnats av stigande långräntor och kurslyften på börserna. Därför har i princip hela livbolags- och tjänstepensionssektorn en god motståndskraft mot sämre tider enligt FI.

 

 

Investor köper Mölnlycke

STOCKHOLM (TT) 2007-01-26 [10:30]


Wallenbergsfärens maktbolag Investor köper Mölnlycke Healthcare tillsammans med investmentbanken Morgan Stanley. Priset uppgår till 2,85 miljarder euro, motsvarande nästan 26 miljarder kronor. Säljare är rikskapitalbolaget Apax Partners.
    Köpet av Mölnlycke är Investors andra storaffär på ganska kort tid. I fjol köpte bolaget tillsammans med Wallenbergarnas riskkapitalgren EQT ut medicinteknikföretaget Gambro från börsen.
    Och fler jätteköp är att vänta. Investor har sagt att andelen privata tillgångar ska öka kraftigt, från 13 till 25 procent.
    - Det här är ytterligare ett steg på den vägen, säger David Halldén, analytiker på Cheuvreux Nordic, till TT.
    Han räknar med att affären ska bidra till att den rabatt som Investoraktien handlas till i förhållande till tillgångarnas verkliga värde, den så kallade substansrabatten, ska minska.
    - Rabatten krymper ju mer unik din tillgångsmassa är och ju mer aktiv du är, säger Halldén, som efter beskedet höjde riktkursen för Investoraktien.
    Mölnlycke passar väldigt väl in i Investors portfölj, anser han. Bolaget har sedan tidigare många investeringar inom hälsovårdsbranschen, som Astra Zeneca och Gambro. Därmed har Investor tillgång till erfaret folk som kan sitta i Mölnlyckes styrelse, och ett nätverk av industriella kontakter som till exempel kan hjälpa bolaget att bryta in på nya marknader.
    - Det här gör att ett bolag som Investor dels lämpar sig som långsiktig ägare, dels kanske har lite mer intern kunskap om vad man kan göra med Mölnlycke än konkurrenterna.
    Mölnlycke som har sitt huvudkontor i Göteborg tillverkar engångsprodukter för operationer och sårbehandling till sjukvården. Bolaget omsatte i fjol cirka 760 miljoner euro, 6,9 miljarder kronor, och hade ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar på cirka 230 miljoner euro (2,1 miljarder kronor).
    Större delen av affären kommer att finansieras med externa lån. Mölnlycke kommer att ägas av ett förvärvsbolag som till lika delar ska kontrolleras av Investor och Morgan Stanley.
    Mölnlyckes ledning blir minoritetsägare.
    Mölnlycke Healthcare startades som eget företag 1998. I juli 2005 övertog Apax företaget från Nordic Capital. Apax slog ihop två egna bolag i samma bransch, Regent och Medlock, med Mölnlycke. I dag har bolaget cirka 5 500 anställda och tillverkning i Belgien, Tjeckien, Finland, Malaysia, Thailand och Storbritannien.
    I produktsortimentet finns till exempel operationshandskar, antiseptiska medel och olika typer av förband.
    "Bolaget har en utmärkt plattform för fortsatt internationell expansion, både organiskt (av egen kraft) och via förvärv", skriver Lennart Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Investor, i ett pressmeddelande.
    Affären kräver godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

 

 

Rekordförsäljning för BMW

FRANKFURT (TT-Reuters) 2007-01-26 [10:06]


Tyska biltillverkaren BMW:s försäljning steg med fem procent i fjol till rekordhöga 49 miljarder euro, motsvarande närmare 450 miljarder kronor. Vinsten för helåret 2006 hamnar runt 4 miljarder euro, enligt preliminära uppgifter från bolaget.
    I år räknar BMW med att kunna sälja fler än 1,4 miljoner bilar, jämfört med 1,37 miljoner bilar i fjol.

 


 
Privata Affärer  
Behöver du se över din privatekonomi? Då kan detta vara sajten som hjälper dig. På Privata Affärers sajt görs nämligen en objektiv och oberoende granskning av allt som rör din ekonomi. Flera gånger om dagen publiceras färska artiklar gällande aktieråd, ekonominyheter, börskurser, börskrönika m m.
Dagens Industri  
Dagens Industri online säger sig vara Skandinaviens största dagliga affärstidning på Internet. Dagens Industri på nätet är naturligtvis en stor resurssajt och bland innehållet kan nämnas bl a börs & finans, privatekonomi, it-nyheter, företagsfakta, teknisk analys, nyheter m m.
Webfinanser.com  
Webfinansers mål är att vara den ledande och neutrala ekonomi- och finansportalen i Norden. Hos Webfinanser.com hittar du bl a de senaste ekonominyheterna och aktietipsen samt information om din privatekonomi, fonder, försäkringar, banker mm.
Avanza  
Fondkommissionären Avanza erbjuder aktiehandel till fast pris, 99 kr för alla aktieaffärer upp till 250 000 kr på Stockholms Fondbörs. För en affär på 250 000 kr är kostnaden mindre än en tredjedel av det näst billigaste alternativet. Som kund hos Avanza får du även fri tillgång till finanstjänsten Inside.
Aktieguiden  
Aktieguiden är ett diskussionsforum för aktieintresserade med målsättningen att vara det seriösaste i sitt slag. Aktieguiden försöker kontinuerligt att utveckla tjänsten. Deras fokus är att skapa en snabb, lättanvänd tjänst med smarta funktioner.
Bizbook  
En mycket bra söktjänst för företag, där man enkelt söker efter 672.000 företag och 980.000 beslutsfattare enligt de själva. Detta är en mycket välbesökt sajt och det är en helt kostnadsfri tjänst.
Nordea  
Nordea är Nordea-koncernens bank i Sverige. Nordea erbjuder ett brett utbud av bank- och finanstjänster till privatpersoner, företag, institutioner och offentlig sektor. Banken har en ledande ställning i Sverige på flera produktområden både avseende teknisk utveckling och volymer.
SparGuiden.se  
Syftet med SparGuiden.se är att hjälpa de svenska hushållen att spara pengar och tid genom att tillhandahålla en guide där konsumenter kan få hjälp med att sänka några av de mest kostsamma utgifterna vi alla råkar ut för.
 
 
 
antikviteter antikhandlare

hittar du inte det du söker? prova och sök nedan:
Google

 
finans
 
LÄGG TILL EN WEBBSHOP GRATIS | ANNONSERA PÅ SHOPCENTER | KONTAKTA OSS | KLAGOMÅL | VILLKOR | START SIDAN