Allt om försäkringar jämför försäkringar, hemförsäkring, bilförsäkring, jämföra hemförsäkringar, bilförsäkringar Svårt med försäkringar? Att teckna försäkringar är kanske bland det svåraste som finns. Men samtidigt som det är svårt är det också väldigt viktigt att ha rätt försäkringsskydd. Allt om försäkringar skall försöka hjälpa dig att reda ut de frågetecken du har. Vi berättar bland annat om hemförsäkring, bilförsäkring och allmänt om försäkringar. Tanken med försäkringar- Många människor delar på risken- Möjlighet att försäkra sig mot mot olyckor och skador. Både på personer och egendom. Jämför försäkringarGenom vår partner Insplanet har du möjlighet att jämföra försäkringar från ett flertal olika försäkringsbolag.

shopcenter webbhotell
försäkringar försäkringar försäkringar försäkringar försäkringar försäkringar

Försäkringar
försäkringar

möbler hem trädgård
1) Insplanet.com 
Insplanet.com presenterar och förmedlar olika försäkringsalternativ för dig, men till skillnad från en traditionell försäkringsmäklare gör de det inte på någon storleksrelaterad provisionsbasis. Det enda du behöver göra, är att mata in dina försäkringsuppgifter. Insplanet.com är en helt oberoende försäkringsförmedlare vilket betyder att de inte är knutna på något sätt till något särskilt försäkringsbolag.
{www.insplanet.com} 
 
2) Netviq 
Netviq är ett nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden. Netviq vänder sig till dig som vill dra full nytta av den moderna IT-tekniken och möjligheterna med Internet. Du kan teckna försäkring direkt, anmäla ändringar och skador. Netviqs ambition är att ligga minst 20% lägre än sina konkurrenter.
{www.netviq.se} 
 
Nordnet Försäkringsmäklare 
Nordnet Försäkringsmäklare vill göra det enkelt för dig att jämföra marknadens försäkringsbolag mot varandra och skaffa den försäkring som passar dig bäst. Tjänsten är lättanvänd och har med alla de stora försäkringsbolagen.
{www.teletrade.se/forsakring}
Trygg & Hansa 
Trygg-Hansa erbjuder ett heltäckande sortiment av sakförsäkringar till privatpersoner och företag.
{www.trygghansa.se}
Folksam
Folksam är ett av Sveriges största försäkrings-bolag. Folksams verksamhet bygger på ett nära samarbete med folkrörelserna, de fackliga organisationerna, konsumentkooperationen och idrottsrörelsen. De finns på mer än 90 lokalkontor i Sverige med drygt 3 000 serviceinriktade medarbetare.
{www.folksam.se}
6) Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av försäkringsprodukter. Länsförsäkrings-gruppen består av 24 självständiga länsbolag som tillsammans bildar tillsammans Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp.
{www.lansforsakringar.se} 
Aktsam 
Aktsam skräddarsyr bilförsäkringar. För att Aktsam ska kunna hålla löftet om låga premier har de några grundläggande krav för den som vill bli kund hos dem. För det första ska bilen vara en vanlig personbil. Vilket betyder att bilar som är mer sportbetonade eller direktimporterade inte kan försäkras hos Aktsam. För det andra får inte bilen vara äldre än 15 år och för det tredje måste ägaren till bilen vara minst 24 år.
{www.aktsam.se}
Skandia 
Skandia är verksamt inom områdena långsiktigt sparande, kapitalförvaltning och skadeförsäkring. Skandias mål är att vara det ledande och mest lönsamma försäkringsbolaget i Norden samt att växa på den globala sparmarknaden.
{www.skandia.se} 
If Skadeförsäkring  
If Skadeförsäkring är det ledande nordiska skadeförsäkringsbolaget skapat av norska Storebrand och svenska Skandia. If Skadeförsäkring har samlat sina resurser inom skadeförsäkring i Norden, för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster och har ambitionen att vara bäst på skadeförsäkring i Norden.
{www.if.se}
10) Accept Försäkringar  
Accept Försäkringar är ett nischbolag med inriktning på nödvändiga kompletteringar av det allmännas försäkringsskydd, man är bl a marknads-ledande inom inkomstförsäkring i Sverige. Accept Försäkringar ger dig en individuell lösning som grundar sig på din situation och ditt behov av trygghet.
{www.acceptforsakring.se} 
 

SHOPCENTER OM

FÖRSÄKRINGAR

 

Försäkring

höjer inkomst för långvarigt sjuk

Det är tufft att bli sjuk - också ekonomiskt. Som förtidspensionär minskar inkomsterna rejält. Men det finns räddningsplankor, både via kollektivavtalade och privata försäkringar .

Om du blir långvarigt sjuk får ekonomin en rejäl törn . När du får sjuk - eller aktivitetsersättning - det som tidigare hette förtidspension - ger socialförsäkringen 64 procent av den så kallade antagandeinkomsten.
Antagandeinkomsten är inte samma sak som den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI , utan en inkomst som räknas fram med hjälp av din verkliga eller deklarerade inkomst de senaste fem till åtta åren. Ramtiden är kortare ju äldre du är.
Tidigare fungerade det inte så utan då kunde den som varit sjukskriven i många år ändå tillgodoräkna sig år med goda inkomster som låg långt tillbaka i tiden. Det här ändrades år 2003 .
Konsekvensen blir att den som varit sjukskriven mycket eller jobbat deltid de senaste åren kan få det skralt i kassan.
- Förut kunde det till och med vara lönsamt att vara sjukskriven om man hade haft bra inkomster bakåt i tiden. Så är det inte längre, säger Karin Mattsson , försäkringsexpert på Försäkringskassan .
Det finns ett tak för sjukersättningen; 7,5 basbelopp eller 24 625 kronor i månadslön. Lön över den summan ersätts inte av socialförsäkringen. Taket ska visserligen höjas till 10 basbelopp , har regeringen föreslagit, men det gäller bara för sjukpenning och inte för sjuk - och aktivitetsersättning .

Försäkringar

problem inom speedway

Mikael Max våldsamma krasch i Målilla var ytterligare ett bevis för att speedway kan vara en riktigt farlig sport . När skadan är ett faktum kommer nästa problem. Förarna kan inte teckna skadeförsäkringar i Sverige . De får heller inte hjälp av sitt förbund eller klubbarna.
De svenska speedwayförarna måste själva sköta sitt försäkringsskydd. Via sin förarlicens så har de enbart en försäkring vid invaliditet , som Svemo ( Svenska motorcykelförbundet jobbat fram).
- Försäkringar är svårt, säger Tony Olsson , handläggare på Svemo . Vårt förra avtal gick ut inför denna säsong och vi lade ut jobbet på nytt avtal via en försäkringsmäklare . Det är samma försäkring för alla aktiva inom Svemo . Vi kan inte sära på de olika grenarna. -För några år sedan försökte vi skapa en tilläggsförsäkring för skada genom Svemo . Intresset för den var för dåligt så försäkringsbolaget var inte villigt att fortsätta, berättar Olsson vidare. I England , där många svenskar kör, är reglerna annorlunda. Där finns olika former av försäkringar , både med fasta premier och premier förarna betalar per match.
-Det kostar mellan 10-20 000 kronor per säsong i England , men det är det värt, säger Peter Karlsson , äldre bror till Mikael Max. -Jag tycker det är för dåligt att vi förare inte får bättre hjälp i Sverige av klubbar och förbund , fortsätter Karlsson .

 

 

Reseproffsen om försäkringar

- Vi är vana resenärer, därför har vi också haft anledning att kolla upp vad som gäller, säger Agneta Persson .
Efter besök i alla världsdelar och två utlandsbesök om året har Agneta Persson och Torbjörn Bildtgård koll på vad som behövs om olyckan är framme.

Med svällande ryggsäckar och packning i händerna kommer paret gående från Arlandabussen. En veckotripp till Amsterdam läggs till handlingarna efter noteringen: "Gullig stad. Lite som Köpenhamn . Liberal anda. Multikulturell."
Paret skiner i kapp när de bubblar ur sig omdömena om staden.
De har haft dagar utan incidenter. Och om något skulle ha inträffat:
- Så gäller hemförsäkringen eftersom vi inte varit borta mer än 45 dagar, säger Agneta Persson tvärsäkert.
Lika stursk var hon inte för tiotalet år sedan när hon råkade ut för en magåkomma under en rundresa i Peru .
- På försäkringsbeviset stod att jag skulle ringa SOS Alarm , men det kändes löjligt. Jag ringde mamma .
Händelsen i Lima är ett bevis för att det inte alltid hjälper med en försäkring . Sjukhuset ville inte stå för någon telefonkostnad till något försäkringsbolag . Däremot ville de ha pengar . Direkt.
- I dag hade jag nog agerat annorlunda, men då, för tio år sedan, lade vi ut 6 000 kronor som det kostade för två vårddygn, säger Agneta Persson .
- Vi fick en tjock bunt kvitton med oss, till och med städerskans kostnader för att städa rummet fanns med, minns Torbjörn Bildtgård.
När vi frågar paret vad man ska tänka på inför semesterresan, säger de att det lönar sig att jämföra reseförsäkringar , om man inte har en hemförsäkring och ska vara borta ett längre tag. En viktig koll är att stämma av inför resan är hemförsäkringen gäller i ett land som finns med på utrikesdepartementets lista över länder man avråder personer att resa till.
- Första budet från mitt försäkringsbolag när jag frågade om min hemförsäkringen var att den gällde över hela världen . Senare, när jag och återkom med mitt resmål Pakistan och UD:s lista, blev svaret ett annat, säger Agneta Persson .

 

 

Stopp för

försäkringar

i vården

Socialdemokraterna är överens med samarbetspartierna om att sjukhus som privatiseras inte ska få ta emot försäkringspatienter.
Vänstern och miljöpartiet vill dessutom stoppa vinstutdelning från privatiserade sjukhus och vänstern därtill hindra att primärvården tar emot försäkringspatienter.
Mot slutet av nästa vecka hoppas de tre partierna bli klara med hur utförsäljningen av sjukhus ska begränsas. Socialminister Lars Engqvist bekräftar att partierna är överens om att inte tillåta att sjukhus som säljs ut får både offentliga medel och intäkter från försäkringspatienter.
-Vi är överens om att inte tillåta gräddfiler i den offentliga vården . Inget sjukhus får överlåtas till något företag som avser att bedriva privat finansierad vård vid sidan av den offentliga . Man får inte ta emot försäkringspatienter och det gäller alla sjukhus , säger Engqvist till TT. I partiernas överenskommelse om samarbetet under mandatperioden står det att sjukhus inte ska få överlåtas till vinstdrivande företag . Mp och v vill få igenom det förslaget i förhandlingarna, men Lars Engqvist tycker att det är onödigt då stoppet för försäkringspatienter i praktiken har samma effekt:
-Egentligen spelar det mindre roll. Det viktigaste är att man inte ska blanda försäkringsfinansiering med offentlig sjukvård . Jag skulle vilja se det börsnoterade företag som skulle vilja driva sjukhus utan att få driva privat finansierad vård , sådana företag finns inte. En annan fråga partierna är överens om, erfar TT, är att minst ett sjukhus i varje län ska förbli i offentlig regi.

 

Arbetsgivare misstänks ha fuskat med försäkring

TIMRå (ST) 2006-07-26 [03:00]

Kvinnan sjukskrevs efter en ryggskada . Då visade det sig att hennes arbetsgivare i Timrå inte hade tecknat någon försäkring för hennes del.
Nu stämmer kvinnan företaget på 23 000 kronor.


Den 44-åriga kvinnan började på arbetsplatsen i Timrå i april 2002 . I oktober samma år fick hon en ryggskada i arbetet och blev sjukskriven .
   I ungefär ett år levde hon på först 9000 kronor i månaden, sedan sänktes hennes ersättning till 8730 kronor per månad.
   Det var bara vanlig sjukpenning hon fick. Men egentligen skulle kvinnan ha fått extra pengar utöver detta, eftersom hennes arbetsplats borde ha slutit ett kollektivavtal eller tecknat en alternativ försäkring för hennes del. Arbetsgivaren hade också uppgett att hon hade dessa anställningsförmåner då de gav henne jobbet .
   Men enligt kvinnan så måste arbetsgivaren då ha ljugit. För några extra pengar från avtalsgruppförsäkringen, några pensionspremier eller någon extra sjuklön enligt kollektivavtalet har hon inte fått.
   Sammanlagt ska kvinnan ha gått miste om 23 609 kronor under sjukskrivningen. Nu stämmer hon arbetsgivaren på detta belopp.

 

Sanny vägras försäkring

SUNDSVALL (ST) 2005-05-10 [03:00]

Sanny Lindström spelar på egen risk.
I Timrå IK .
I Tre Kronor .
Ett försäkringsbolag knäar för hockeybackens fem år gamla knäskada .


Det kan förefalla märkligt.
   26-årig Lindström har en lång elitseriesäsong med slutspel bakom sig i klubblaget. Förberedelser och VM -debut mot Kanada i Tre Kronor .
   Utan att den fem år gamla knäskadan ger sig till känna.
   Men ändå spelar han på egen risk.
   Sanny har inte det försäkringsskydd som övriga spelare i högsta serien innefattas av genom det stora kollektivavtalet .
   För försäkringsbolaget SEB trygg Liv vägrar.
   - Jag fattar inte hur de kan bedöma mitt knä som som dåligt. Det var flera år sedan jag gjorde illa mig och nu har jag spelat i både landslaget och Timrå i tre år utan problem, säger han till Aftonbladet .
   Med andra ord - tvingas Sanny lägga rören på hyllan på grund av skada får han ingen ersättning.
   Timråbacken tvingas därför teckna en egen försäkring för att kunna fortsatta sin hockeykarriär.
   Och det kostar fyra- fem tusenlappar i månaden, en kostnad som arbetsgivaralliansen ska stå för.
    Lindström har kopplat in spelarfacket för att få till stånd en lösning.

 
 
 
 
antikviteter antikhandlare

hittar du inte det du söker? prova och sök nedan:
Google

 
försäkringar
 
LÄGG TILL EN WEBBSHOP GRATIS | ANNONSERA PÅ SHOPCENTER | KONTAKTA OSS | KLAGOMÅL | VILLKOR | START SIDAN